*** Jaarlijks verlof van 07 juni tot 20 juni 2022 ***